Mapa stránek    |    Přihlášení    |    Dotazy

TUDY VEDE CESTA!

CESTA K ČISTÉMU PROSTŘEDÍ A ÚSPORÁM.

Dotazy

Na této straně jsou vysvětleny běžné technické pojmy, které se mohou vyskytnout v našich dokumentech a podkladech. Protože se podklady neustále inovují a tvoří se další, nemůžeme zaručit, že zde najdete naprosto vše. Přesto zde naleznete většinu pojmů a jejich vysvětlení. 

 

Jsou kotle Bergen kondenzační?

Ano jsou - všechny!

 

 

Význam technických pojmů a zkratek

 

CO-emise
Množství kysličníku uhelnatého, který vzniká spolu s ostatními plyny při spalování v plynovém kotli. Je jednou z příčin skleníkového efektu.

Kombinovaný kotel
Plynový kotel, který má integrovanou přípravu teplé vody.

CW
Comfort Warmwater. Označení holandské zkušebny Gaskeur pro spotřebiče s komfortní přípravou teplé vody. Podle označení jsou spotřebiče rozděleny do různých tříd. Platí čím vyšší třída, tím větší komfort.

HR
Označení pro kotle s vysokou účinností - větší než 100% z výhřevností (více než 90% ze spalného tepla).

ISO 9001
Označení normy kvality.

Modulační provoz
Spojitá plynulá regulace výkonu kotle. Vyrobené teplo přesně odpovídá okamžitým požadavkům.

Nepřímotopný bojler
Zásobník (závěsný nebo stojatý), ve kterém je voda ohřívána pomocí spirály, kterou obíhá topná voda.

 

NOx-emise
Kysličníky dusíku vznikající při hoření plynu v kotli. Zapříčiňují tzv. kyselý déšť.

Odebraný výkon
Výkon (v kW), který dokáže přenést topná spirála nepřímotopného bojleru pro ohřev teplé vody.
 

Otevřený spotřebič
Kotel, který spotřebovává vzduch nutný pro spalování z prostoru, kde je instalován. V tomto případě musí být zajištěno dostatečné větrání a přístup vzduchu ke kotli.

 

Řízení čerpadla
Elektrické zapínání pro oběhové čerpadla plynových kotlů. Čerpadlo je v provozu jen pokud je to potřeba. Další úsporné opatření. 

Sólo-spotřebič
Kotel bez přípravy teplé vody. Většinou lze doplnit o externí bojler dodatečně.

Účinnost
Procentuální hodnota vyjadřující úspěšnost přeměny zemního plynu na teplo.

 

Účinnost z výhřevnosti (Hu)
Účinnost, s kterou je přeměněn jeden kubický metr plynu na teplo. Do hodnoty není započítáváno kondenzační teplo, proto je její hodnota pro kondenzační kotle větší než 100%. Touto účinností jsou převážně označovány nekondenzační kotle, které pak 'opticky' dosahují velmi dobrých parametrů v účinnosti.

Účinnost ze spalného tepla (Ho)

Účinnost kotle určená množstvím tepla vzniklého spálením 1 kubického metru plynu. Hodnota je počítána včetně kondenzačního tepla a je fyzikálně správná i pro kondenzační kotle. Vychází vždy menší než 100%.

 

OpenTherm
Komunikační protokol mezi kotlem a regulací - umožňuje spojité - modulační řízení výkonu.


Uzavřený spotřebič
Kotel, který odebírá vzduch nutný pro spalování z jiného prostředí, než kde je instalován. Např. z fasády domu.

 

Výkon
Množství energie v kW, nutné pro vytopení daných prostor na požadovanou teplotu.

Výměník
Jedna z hlavních částí kotle, kde se teplo předává teplo spalin do topné vody.
 

Zásobník
Nádrž pro větší objem topné nebo teplé vody. Někdy tak bývá označován i nepřímotopný bojler.
 

Závěsný kotel
Kotel, který je provozován zavěšený na zeď a tím spoří místo na podlaze místnosti.Created by imagineo.cz s.r.o. imagineo.cz s.r.o.