Mapa stránek    |    Přihlášení    |    Dotazy

Kdy zvolit kaskádu?  

V mnoha situacích je výhodné rozdělit celkový požadovaný výkon mezi několik kotlů. Pak je nasnadě otázka, jaký je optimální počet kotlů. Některé faktory, které mají vliv na určení optimálního počtu kotlů jsou uvedeny dále:

  • Investice; při sestavě z více kotlů mohou být náklady na pořízení (cena kotle, montáž, příslušenství, potrubí, čerpadla, odtah spalin a regulace) celkově nižší. Výsledek je však závislý na konkrétní situaci.
  • Provozní spolehlivost; větší počet kotlů znamená vyšší provozní spolehlivost zařízení. Navyšování počtu kotlů nad určitou mez však již přináší jen malé zvýšení spolehlivosti. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že z hlediska spolehlivosti je optimální počet čtyři kotle.
  • Účinnost; rozdíl účinnosti mezi zapojením více malých kotlů a méně velkých kotlů je velmi malý.
  • Údržba a poruchovost; sestava s více kotli principielně zvyšuje absolutní pravděpodobnost nějaké poruchy. Údržba více malých kotlů stojí více než údržba menšího počtu větších kotlů. Naproti tomu je porucha jednoho menšího kotle méně urgentní než porucha velkého kotle, který představuje např. 50% celkového výkonu.
  • Montáž; menší a lehčí kotle se snadněji montují a mají větší variabilnost umístění v budově. Velké kotle bývá často problém dostat na určené místo.
 Kask__da_plus_web.jpg
Kaskádové sestavy mají nízké zatížení podlah a malý zastavěný prostor.

Jaké řešení je nejlepší záleží na skutečném projektu. S ohledem na spolehlivost provozu a účinnost se jeví jako nejvýhodnější kaskáda ze 3 až 4 kotlů, s ohledem na dostupné místo nebo jiné podmínky je však použití více kotlů opodstatněné.

Kompletní hydraulické kaskádové systémy

 

       

Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout

Created by imagineo.cz s.r.o. imagineo.cz s.r.o.