Mapa stránek    |    Přihlášení    |    Dotazy

Solární sestava a Rinnai

 

V dnešní době jsou stavby lépe izolované a nároky na výkon pro topení postupně klesají na dnes už běžných 5 až 12 kW. Na rozdíl od toho nároky na množství teplé vody stále rostou a odpovídající výkon pro její přípravu se pohybuje okolo 30 až 50 kW. S rostoucím zájmem o nízkoenergetické a pasivní domy se mění také poptávka po nezávislém řešení přípravy teplé vody. 

Kombinace solárního ohřevu teplé vody s průtokovým ohřívačem Rinnai.

Solar_s_Rinnai_16i.jpg
 

Představujeme ...

Převážná většina solárních systémů se skládá ze solárního panelu, bivalentního solárního zásobníku, elektroniky řízení, čerpadlové skupiny a expanzní nádoby.

 

Pokud tuto sestavu doplníte o plynový průtokový ohřívač Rinnai, např. Rinnai 16i, a připojení realizujete speciálním solárním kitem, získáte efekitivní přípravu teplé vody solární energií se zárukou, že i v nepříznivých slunečních podmínkách nebudete muset obětovat svůj komfort čerpání teplé vody.

 

Pro optimální hydraulické zapojení je připraven kombinovaný termostatický směšovací a přepínací ventil – SOLAR KIT. Pokud je v solárním zásobníku teplota vody vyšší než 58°C, je veškerá teplá voda odváděna přes termostatický směšovací ventil přímo k odběrným místům. Termostatický směšovací ventil zajišťuje snížení teploty teplé vody na bezpečnou úroveň. Při nedostatečné kapacitě solárního systému v zimních měsících nebo v noci se přepne třícestný ventil a přesměruje výstup ze solárního zásobníku přes průtokový ohřívač, který zajistí dodatečný ohřev teplé vody na požadovanou teplotu         Kit.jpg

 

Systém je maximálně úsporný. Teplá voda proudí přes průtokový ohřívač pouze v případě, že je potřeba ji dohřívat na vyšší teplotu. V převážné většině doby stačí pouze solární ohřev. Celá sestava je maximálně ekonomická z hlediska pořizovacích nákladů. Není potřeba předimenzovávat solární systém tak, aby stačil pro celoroční provoz, a v letních měsících nehrozí jeho přetěžování vysokými stagnačními teplotami.

 

Myslete ekologicky!

Využití sluneční energie pro ohřev teplé vody s následným zálohováním průtokovým ohřevem při nedostatečné kapacitě solárního systému umožňuje významně snížit náklady na energii a zároveň snížit emisí CO2.

 

Příklad solární sestavy s Rinnai 16i - principiální schéma zapojení

 

Solarni sestava + Solar kit

Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout Stáhnout

Created by imagineo.cz s.r.o. imagineo.cz s.r.o.